Privacyverklaring

Veilig Surfen op onze website


Privacy  beleid voor Deejay Dm, eigenaar van deejaydm.be


1.PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Deejay Dm kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Deejay Dm, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Deejay Dm verstrekt. Deejay Dm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Uw IP-adres 

2.WAAROM DEEJAY DM GEGEVENS NODIG HEEFT


Deejay Dm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Deejay Dm uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

3.HOE LANG DEEJAY DM GEGEVENS BEWAART

Deejay Dm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

4.DELEN MET ANDEREN


Deejay Dm verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Privacyverklaring

1.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van Deejay Dm worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deejay Dm gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

2.GOOGLE ANALYTICS


Deejay Dm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Deejay Dm bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Deejay Dm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Deejay Dm heeft hier geen invloed op.
Deejay Dm heeft Google geen toestemming gegeven om via Deejay Dm verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

3.GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deejaydm.be . Deejay Dm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

4.BEVEILIGEN


Deejay Dm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Deejay Dm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Deejay Dm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Deejay Dm op via info@deejaydm.be . deejaydm.be is een website van Deejay Dm. Deejay Dm is als volgt te bereiken:


Postadres: Holrakkerstraat 103, 3510 Hasselt
Vestigingsadres: Holrakkerstraat 103, 3510 Hasselt
KBO: 0704.826.942 - BTW: BE0704.826.942
Telefoon: 0477/68.67.49
E-mailadres: info@deejaydm.be


INFO

Adres: Holrakkerstraat 103, 3510 Hasselt
Mobiel: 0477 68 67 49

BTW: BE0704.826.942
KBO: 0704.826.942
AXA: BE25 7512 1007 7182
BIC: AXABBE22